Kamper Almanak


De Kamper Almanak verschijnt sinds 1928. Vanwege de oorlogsomstandigheden is de reeks alleen vanaf de jaargang 1941/1942 tot de editie 1946/1947 onderbroken geweest. Ook de jaargangen 1947/1948 en 1970/1971 zijn niet verschenen. Vanaf het begin zijn, naast adressen van personen en instellingen, artikelen opgenomen over de geschiedenis van de stad Kampen en de regio.  

In 1986 was het 50 jaar geleden dat het bestuur van de toenmalige Nutsspaarbank besloot de uitgave van de Kamper Almanak te gaan verzorgen. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een register op de artikelen uit de Kamper Almanak 1928 - 1986. Dit Register van de Kamper Almanak verscheen als zelfstandige publicatie van het Frans Walkate Archief en bevat alle artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen’. Als aanvulling hierop is voor de periode 1986 - 1999 een register samengesteld dat werd gepubliceerd in de Almanak van 2000. Deze lijst bevat niet alleen de artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen‘, maar ook stukken buiten deze rubriek die van waarde zijn voor de kennis van de stad Kampen.

Het register is chronologisch opgezet en alle artikelen zijn van een volgnummer voorzien. Er is een trefwoordenregister samengesteld. Ook is er een alfabetische auteurslijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht samengesteld van de Kamper Kroniek over de jaren 1928 - 1999. De Kamper Kroniek is een vaste rubriek van de Kamper Almanak, waarin op chronologische volgorde en op kernachtige wijze de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar zijn vermeld.Kamper Almanak

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1928 Kamper Almanak 1929 Kamper Almanak 1930 Kamper Almanak 1931 Kamper Almanak 1932 Kamper Almanak 1933 Kamper Almanak 1934 Kamper Almanak 1935-1936 Kamper Almanak 1936-1937 Kamper Almanak 1937-1938 Kamper Almanak 1938-1939 Kamper Almanak 1939-1940 Kamper Almanak 1940-1941 Kamper Almanak 1941-1942 Kamper Almanak 1946-1947 Kamper Almanak 1948-1949 Kamper Almanak 1949-1950 Kamper Almanak 1950-1951 Kamper Almanak 1951-1952 Kamper Almanak 1952-1953 Kamper Almanak 1953-1954 Kamper Almanak 1954-1955 Kamper Almanak 1955-1956 Kamper Almanak 1956-1957 Kamper Almanak 1957-1958 Kamper Almanak 1958-1959 Kamper Almanak 1959-1960 Kamper Almanak 1960-1961 Kamper Almanak 1961-1962 Kamper Almanak 1962-1963 Kamper Almanak 1963-1964 Kamper Almanak 1964-1965 Kamper Almanak 1965-1966 Kamper Almanak 1966-1967 Kamper Almanak 1967-1968

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Disclamer Contact 1929 1928 1930 1931 1932 1933 1934 1935-1936 1936-1937 1937-1938 1938-1939 1940-1941 1939-1940 1941-1942 1946-1947 1950-1951 1949-1950 1951-1952 1952-1953 1953-1954 1954-1955 1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 1959-1960 1961-1962 1960-1961 1962-1963 1948-1949