Kamper Almanak


De Kamper Almanak verschijnt sinds 1928. Vanwege de oorlogsomstandigheden is de reeks alleen vanaf de jaargang 1941/1942 tot de editie 1946/1947 onderbroken geweest. Ook de jaargangen 1947/1948 en 1970/1971 zijn niet verschenen. Vanaf het begin zijn, naast adressen van personen en instellingen, artikelen opgenomen over de geschiedenis van de stad Kampen en de regio.  

In 1986 was het 50 jaar geleden dat het bestuur van de toenmalige Nutsspaarbank besloot de uitgave van de Kamper Almanak te gaan verzorgen. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een register op de artikelen uit de Kamper Almanak 1928 - 1986. Dit Register van de Kamper Almanak verscheen als zelfstandige publicatie van het Frans Walkate Archief en bevat alle artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen’. Als aanvulling hierop is voor de periode 1986 - 1999 een register samengesteld dat werd gepubliceerd in de Almanak van 2000. Deze lijst bevat niet alleen de artikelen die zijn verschenen in de rubriek ‘Geschiedkundige bijdragen‘, maar ook stukken buiten deze rubriek die van waarde zijn voor de kennis van de stad Kampen.

Het register is chronologisch opgezet en alle artikelen zijn van een volgnummer voorzien. Er is een trefwoordenregister samengesteld. Ook is er een alfabetische auteurslijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht samengesteld van de Kamper Kroniek over de jaren 1928 - 1999. De Kamper Kroniek is een vaste rubriek van de Kamper Almanak, waarin op chronologische volgorde en op kernachtige wijze de belangrijkste nieuwsfeiten van het afgelopen jaar zijn vermeld.Kamper Almanak 1995 Kamper Almanak 1996 Kamper Almanak 1997 Kamper Almanak 1998 Kamper Almanak 1999 Kamper Almanak 2000 Kamper Almanak 2001 Kamper Almanak 2002 Kamper Almanak 2003 Kamper Almanak 2004 Kamper Almanak 2005 Kamper Almanak 2006

Kamper Almanak

Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak SNS HISTORISCH CENTRUM Kamper Almanak 2007 Kamper Almanak 2008 Kamper Almanak 2009 Kamper Almanak 2010 Kamper Almanak 2011 Kamper Almanak 2012 Kamper Almanak 2013 Kamper Almanak 2014 Kamper Almanak 2015 Kamper Almanak 2016 Kamper Almanak 2017 1997 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2007 2009 2010 2012 2011 2013 2014 2015 1995 2016 2017 2018