Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1996 Kamper Almanak 1997 Kamper Almanak 1998 Kamper Almanak 1999 Kamper Almanak 2000 Kamper Almanak 2001 Kamper Almanak 2002 Kamper Almanak 2003 Kamper Almanak 2004 Kamper Almanak 2005 Kamper Almanak 2006 Kamper Almanak 1995
Download instructie

Contact

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak Contact Disclamer SNS HISTORISCH CENTRUM

INHOUD


Omslag. (Oplage ca. 13.000 stuks)


Voorwoord.


Uit het Frans Walkate Archief SNS bank.


Vier aanwinsten voor Kampen in 1998.


Fietsen leren.


Natuur in de IJsseldelta.

Verdwijnt de huismus?


Het Asielzoekerscentrum (AZC) Dronten.

‘t Speelwerk.


Kalender

Programma’s omroep IJsselmond, Castel, Bijzondere dagen, activiteiten agenda.


Bank-memoriaal.


SNS Bank

SNS Eco Aandelenfons, SNS bank ontdekt een positief verband tussen milieuprestaties en bedrijfsresultaat.


Gemeente Kampen

Gemeente Bestuur, Commissies en adviesorganen, Politieke partijen, Gemeentelijke diensten en instellingen, Gemeentelijke diensten en bedrijven, Nutsbedrijven, Overige gemeentelijke instellingen, Wie, Wat Waar, Aangivte geboorte, Burgelijke stand.


Belangrijke adressen.

Rijkspolitie te water,‘s Rijksbelastingen, Arbeidsbureau kampen,I & M Kampen, Waterschap IJsseldelta, Justitie/Rechtshulp, Post- en Telegraafkantoor, Plaatselijke pers/omroepen, Banken, Verkeer vervoer toerisme, Gezondheidszorg, Onderwijs, Peuteropvang, Kerkgenoodschappen, Verenigingen.


Geschiedkundige bijdragen.

Virgilius Hoebeler en zijn onenigheid met de stad Reval.


De dood in zijn verschrikkelijkste gedaante, Kampen en de cholera in 1832.


Het Memorandum van Phinie Salomon Stibbe (1801 - 1881), Een Egodocument.


“In Kampen praten ze alleen over God en ze zoenen elkaar de lamp uit”, W. F. Hermans: Tranen der Acacia’s.


Kamper Kroniek 2 december 1997 - 30 november 1998.


Annie van Elburg, De Rederijkers en de “Ghesellen”.


Dienstregeling Openbaar Vervoer.


Belangrijke telefoonnummers.


Stadsplattegrond.