Start 1928/1962 1963/1994 1995/heden
SNS Historisch Centrum Frans Walkate Archief
Kamper Almanak 1996 Kamper Almanak 1997 Kamper Almanak 1998 Kamper Almanak 1999 Kamper Almanak 2000 Kamper Almanak 2001 Kamper Almanak 2002 Kamper Almanak 2003 Kamper Almanak 2004 Kamper Almanak 2005 Kamper Almanak 2006 Kamper Almanak 1995
Download instructie

Contact

SNS Historisch Centrum

 Contact       Disclamer     Facebook      Youtube

Kamper Almanak Contact Disclamer SNS HISTORISCH CENTRUM

INHOUD


Voorwoord.


Het Frans Walkate Archief.


Over de auteurs.


In Memoriam: Anny Kleinmeulman-Balster.


In de etalage.

Frans Walkate Archief: Schenking 37 lijsten van de voormalige Muntschool.

Gemeentearchief Kampen: De muziekbibliotheek van het Stedelijk Orkest.

Stedelijk Museum Kampen: Robert en François Graafland: vreemde eenden in de collectie van het Stedelijk Museum Kampen?


Natuur in de IJsseldelta

De Nachtegaal zingt.

“De IJssel is geworden tot een parelsnoer” Natuurontwikkeling langs de IJssel.


Historische bijdragen.

De stad als ‘pleitbezorger’? De raadsels rondom een middeleeuwse vrachtbrief ontrafeld.


‘Continuatie van den oorloge’. Kampen in het jaar 1605.


Militairen in Kampen. Een aantal gebeurtenissen geschetst met betrekking tot het garnizoen en het stadsbestuur van Kampen in de periode 1750-1795.


Kampen aan de beterende hand…?, De invloed van de professionalisering op het denken en handelen ten aanzien van de gezondheidszorg in de negentiende eeuw in Kampen.


Henk Poeder, een gereformeerde bohème.

 

H.M. van der Spoel (1904-1987). Kunstschilder, tekenaar en docent.


Wanneer schrijf je eens wat over jezelf? De correspondentie van Ida Gerhardt met Catharina Ypes.

 

Thriller met happy end? De (bouw-)geschiedenis van het City-Theater.


F.E.A. 42. Een persoonlijk relaas over mijn belevenissen in Duitsland in de oorlog ‘40-’45.


De relaties van een Kamper familie met de joodse gemeenschap.


Kampen 2004

Kamper Hanzekogge op Ommelandvaart 2004.

In Memoriam: Henk (H.C.) Diender.

In Memoriam: Hendrikus Franciscus Hollander.


Adressen Culturele Instellingen.


Een bi-zon-der-jaar.


Kamper Kroniek 1 januari 2004 - 31 december 2004.


Fotokroniek 2004.